Đa số đại biểu nhất trí phạm vi sửa đổi, thay thế phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

0
168

VTV.vn – Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 25/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Đa số đại biểu tán thành sửa đổi, bổ sung Luật là cần thiết, nhất trí phạm vi sửa đổi, thay thế phục lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia với 222 chỉ tiêu được phân tổ thành 20 nhóm, bao gồm 23 chỉ tiêu thống kê phản ánh chuyển đổi số, nền kinh tế số và xã hội số.

Một số đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, xem xét kỹ lưỡng các chỉ tiêu, bảo đảm khoa học, chính xác, liên kết, hiện đại, đáp ứng công tác thống kê hơn; chỉ tiêu thống kê quốc gia phải thống nhất giữa trung ương với địa phương.

Nhiều đại biểu góp ý về danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia liên quan đến các nhóm chỉ tiêu về lao động và bình đẳng giới, về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; nông nghiệp và kinh tế số.

Về nhóm bảo hiểm, có đại biểu đề nghị nên tách riêng ra thành nhóm bảo hiểm về an sinh xã hội và nhóm bảo hiểm thương mại.

Có đại biểu cho rằng, số liệu thống kê hiện nay không còn là con số khô khan mà đang là nguồn lực quý giá. Việc sửa Luật lần này cần sửa căn bản, trong đó cả phương thức sử dụng công nghệ số hóa, hình thành kho số liệu thống kê số, đề việc này tạo tiền đề cho việc cho chuyển đổi số quốc gia.

Giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng sẽ tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật, để Luật ra đời đảm bảo với thực tiễn trong nước và quốc tế.

(Theo VTV)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here